Casa Gran Canaria

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

HYRA

Att hyra via oss är tryggt och enkelt eftersom vi alltid har ett skriftligt avtal med lägenhetens ägare där han befullmäktigar oss att söka hyresgäster och hyresgästen får alltid en skriftlig bekräftelse på den kommande hyran.

Att hyra via oss fungerar enligt nedan:

  1. När du funnit en lägehet du vill hyra, gör en preliminär reservering i vårt web system. Vid behov kan du också kontakta oss per email
  2. Vi bekräftar med lägenhetens ägare att lägenheten är ledig den tid du vill hyra den etc.
  3. Du får en hyresbekräftelse av oss per email, där hyresavtalets huvudpunkter (objekt, tid, månadshyra etc.) framgår. En bindande reservering gör du genom att betala hyresgarantin (vanligen lika med en månads hyra) till vårt kund- medelskonto samt vår kommisson om 550€ (inkluderar moms) till vårt företags bank konto. Betalningarna tillsammans motsvarar ett underskrivet hyresavtal, och när pengarna syns på våra konton binder det både dig och hyresvärden.
  4. Det egentliga hyresavtalet skrivs på endera som skannade kopior per email redan innan din ankomst, eller inom några dagar efter det att du kommit till Gran Canaria.
  5. Vår kommission innehåller transport från flygfältet till din bostad och vi fungerar som kontakt person mellan hyresgäst och hyresvärd så länge som hyresavtalet är i kraft.
  6. När hyresavtalet upphört granskar hyresvärden lägenhetens skick, och givet att den är i samma skick som när avtalet började och att avtalet följts, returnerar hyresvärden hyresgarantin till ditt bank konto inom 10 dagar efter det att avtalet upphört.

KÖPA

Att köpa en lägenhet via oss är säkert och enkelt eftersom vi samarbetar med en lokal advokatbyrå som är specialiscerad på fastighetslagstiftning. Allt behövligt pappersarbete sköts av oss.

Utöver köpeskillingen betalas notarie- samt registrerings kostnader av köparen - som tumregel kan man räkna med omkostnader om ca. 10% utöver köpeskillingen.

Snabb sökning